Vezetői tréningek

/miről szól?/

Ez a vezetői készségfejlesztő tréning abból a felismerésből indul ki, hogy a vezetői munka akkor hatékony, akkor teremt értéket a szervezet, a beosztottak, és a vezető számára is, ha a vezető világosan felméri a megoldandó feladatot, és pontosan azokat az eszközöket alkalmazza, melyeket a feladat megkíván. Ahhoz pedig, hogy a vezető az eszközök közül választani tudjon, ismeretek és készségek széles arzenáljával kell rendelkeznie.